U bent hier:

Ontstaan & Statuten

De vereniging is opgericht op 12 november 1980 waarbij het werkgebied en de doelen op 7 juli 1993 zijn aangescherpt:

  • Het werkgebied van de vereniging omvat de buurt gelegen tussen en in de omgeving van de Parnassusweg en (het zuidelijk deel van) de Beethovenstraat in Amsterdam in de ruimste zin.
  • De vereniging heeft ten doel de bescherming en verbetering van het woon-, werk- en leefgenot en het milieu, waaronder begrepen de in en nabij het werkgebied aanwezige flora en fauna, welke doelen zijn door alle wettige middelen tracht te bereiken.

Op 4 september 2018 is de naam gewijzigd van Vereniging Beethovenstraat Parnassusweg naar Vereniging Irenebuurt Amsterdam. De volledige statuten kun je hier inzien en downloaden.