U bent hier:

Waarom VIA?

De vereniging is er om onze buurt zo leuk, ruim en groen te houden!

De komst van Zuidas is fantastisch voor de stad. Voor onze buurt en de bewoners geldt dat niet voor iedereen. En ook voor degenen die het wel fantastisch vinden om zo dicht bij Zuidas te wonen geldt: je wilt niet dat het negatieve invloed heeft op je huis en buurt!

Waar we met elkaar aan werken

  • Zo hoog mogelijk houden van het woongenot van alle ruim 700 huishoudens
  • Beperking van hinder van de bouw op Zuidas
  • Realistisch maken en houden van het parkeerbeleid en verkeersdoorstromingen
  • Realistisch maken en houden van alle toekomstige bouwplannen en bestemmingsplannen
  • Bewaken van het grondwater

Om dit alles goed te doen, hebben we natuurlijk veel vrijwilligers nodig. Vrijwilligers voor het bestuur, de verschillende werkgroepen en om kennis te delen en te leren van elkaars individuele ervaringen.

Daarnaast is het helaas af en toe noodzakelijk om te procederen tegen de plannen, daarvoor is vaak veel geld nodig naast de gewone uitgaven voor het onderhouden van een vereniging.

Daarom bij deze de oproep: word lid van de vereniging! Kijk hier hoe dat werkt of stuur een mailtje aan het bestuur of spreek iemand van het bestuur aan op straat. Bedankt alvast, namens de hele buurt!

Behaalde successen

Het belang van een vereniging wordt natuurljik onderschreven als we ook echt goed dingen bereiken. Hier beschrijven we enkele punten die we hebben bereikt door als vereniging samen te werken met elkaar en met andere partijen. En in sommige gevallen natuurlijk vooral voor het belang van de buurt en de buurtgenoten op te komen.

Parkeerstallingsproblematiek
Sinds 2018 is de nieuwe pakeerverordening ingevoerd. Eén van de pijnlijnke punten uit dit nieuwe parkeerregime is dat je minder vergunningen krijgt als je eigen parkeergelegenheid hebt. Het leek zelfs dat verkopen van een garage NIET zou leiden tot het krijgen van een vergunning. Door overleg met de gemeente is gebleken en bevestigd dat dit wel mogelijk is: verkopen van de garage leidt uiteindelijk tot verkrijging van een vergunning. Uiteraard moet je wel aan de andere voorwaarden voldoen zoals het hebben van een auto.

Parkeerbeleid
Bij het invoeren van het nieuwe parkeerstelsel hebben veel buurtgenoten een visie ingediend. In de gemeenteraad is in juni 2018 een motie aangenomen dat coulance moet worden betracht met buurtbewoners die al jarenlang hun garage voor andere doeleinden in gebruik hebben. In januari 2019 wordt dit opgenomen in de gemeentelijke parkeerregeling. Daarnaast heeft de vereniging, en vooral een buurtgenoot, ervoor gezorgd dat de parkeerduurbeperking op 1 uur is gezet.

Verlaging Stranswinkylaan
Er waren jaren geleden plannen om de Strawinskylaan te verlagen en een rotonde te maken op de Parnassusweg voor de rechtbank.  Door buurtactie is dat niet doorgegaan. Dit succes wordt zelfs aangehaald in een boek over burgerparticipatie.

Vijfhoek
Aanvankelijk zou hier op maaiveldniveau een "tijdelijke" (lees tien jaar) fietsenstalling voor 2500 fietsen komen. Dit werd door onze inspraak en overleg veranderd in een ondergrondse Fietsparkeergarage. Vervolgens kwam er een inrichtingsvoorstel voor de Vijfhoek met een overmaat aan bestrating. Dat werd veranderd in een nieuw ontwerp, dat nu uitgevoerd wordt (feb 2019). We hebben ook met succes tegengehouden dat er een fietspad met vijf haakse bochten aangelegd zou worden. Ook is er een plan geweest om op de plaats van de Vijfhoek een busstation te maken met zestien bussen per kwartier door de wijk. Ging gelukkig ook niet door.
Mede door ons werk is de zogenaamde Vijfhoek bewaard gebleven als miniparkje voor de kinderen, bewoners en passanten.

Hotel
Er is een plan geweest om op de hoek van Irenestraat en Beethovenstraat een torenhoog hotel neer te zetten, dat ook de ventweg en de trottoirs in de Beethovenstraat zou beslaan. De rooilijn zou tot aan het fietspad komen. Citizen M staat daar nu. 

Atrium
Het Atrium zou worden uitgebreid met veel hogere torens dan er nu staan. Dankzij VIA is dat niet doorgegaan. Inmiddels is er een motie aangenomen in de gemeenteraad dat bij de bouw van Zuidas zoveel mogelijk verlies aan bezonning van onze buurt voorkomen moet worden. De koeltorens van Atrium waren bij de laatste verbouwing en uitbreiding gepositioneerd op de noordelijke toren, dicht bij onze buurt. Na overleg met de projectontwikkelaar zijn de koeltorens verplaatst naar een zuidelijke toren.

Zuidasdok en bomenkap
Voor de aanleg van Zuidasdok was een kapvergunning aangevraagd voor de kap van 14.700 bomen. De gemeente zou als compensatie van de kap geld storten in het gemeentelijke bomenfonds. Namens de buurtvereniging hebben we aangevoerd dat er compensatie voor dit verlies aan groen in de buurt moet plaatsvinden en niet elders. Den Haag heeft beschikt dat binnen het Zuidasgebied herplant van 4000 bomen moet plaatsvinden. Zuidas heeft aangegeven dat de bomen op de daklaan geplaatst zullen worden.

Groene Zuidas
Onze inspraak bij de gemeenteraad over het gebrek aan visie op groen in Zuidas heeft ertoe bijgedragen dat er niet alleen postzegelparkjes in Zuidas komen. Er is een gemeentelijke motie aangenomen voor maximale vergroening van Zuidas.