U bent hier:

Historie Zuidas

Regering geeft toelichting op financiering Zuidasplannen
Uiteenzetting van de Ministers van Financiën en VROM d.d. 5 september 2005 aan Tweede Kamer over de kosten van zowel het Dijk- als het Dokmodel (pdf-document).

Raad van State vernietigt goedkeuring bestemmingsplan "Gershwin"
"De resultaten van het windtunnelonderzoek geven eveneens overschrijdingen te zien van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide en de grenswaarde voor de 24 uurgemiddelde concentratie zwevende deeltjes (PM10) in 2010. Dit geldt zowel in de berekening van de autonome situatie, als van de situatie waarbij rekening is gehouden met de toename van het verkeer ten gevolge van de in het plan voorziene ontwikkelingen en van de situatie waarbij rekening is gehouden met de toename van het verkeer ten gevolge van de in het plan voorziene ontwikkelingen en het plaatsen van schermen langs wegen." (...) 
"Uit de stukken blijkt dat de ontwikkelingen die het plan mogelijk maakt, zoals de bouw van kantoren, woningen en overige voorzieningen, onmiskenbaar zullen leiden tot meer verkeer. Blijkens het IBA-rapport is op sommige wegen binnen het plangebied in 2010 ongeveer de helft van het verkeer toe te schrijven aan de ontwikkeling van de Zuidas. 
Het bestemmingsplan heeft een verkeersaantrekkende werking, hetgeen in vergelijking met de autonome situatie een verslechtering van de luchtkwaliteit in het plangebied meebrengt.
Blijkens het IBA-rapport wordt, anders dan verweerder stelt, de grenswaarde voor de 24 uurgemiddelde concentratie zwevende deeltjes (PM10) in het gehele plangebied overschreden." 
ABRvS 22 juni 2005, 200406190/1

Balkenende bezoekt Zuidas
Ter voorbereiding van een overleg met de gemeente heeft minister-president Balkenende op 14 januari 2004 de Zuidas bezocht.

Raadsvoordracht Verdere koersbepaling Zuidas
Op 14 januari 2004 hebben B en W de raad voorgesteld om verder met het Rijk te onderhandelen over de aanleg van de Zuidas volgens het dokmodel. Een definitief besluit over de aanleg van het dok is niet eerder dan in 2005 te verwachten.
Lees raadsvoordracht
Lees "Kop in het Dok", commentaar Lieneke Meurs    

Uit de raadsvoordracht: "bewindslieden onder de indruk van de voortgang van het project"

Centraal Planbureau kritisch over Zuidas
Het Centraal Planbureau heeft op 17 december 2003 het rapport Potenties Zuidas beter benutten (dode link) uitgebracht. Het CPB concludeert dat het Zuidas-project geen structureel effect heeft op de werkgelegenheid in Nederland, afgezien wellicht van een kleine toename van buitenlandse werknemers werkend voor internationale bedrijven. Het project kost meer dan het oplevert. Wethouder Stadig probeerde de schade beperkt te houden, zie Het Parool van 20 december 2003 (dode link).

Zie ook de reactie van Kees Tamboer in Het Parool van 8 januari 2004: Een waarschuwing voor wethouder Duco Stadig.