U bent hier:

Recent

Update 2 februari 2021
Uit  de uitzending van Metropoolregio Actueel: filmpje waarin Irma Winkenius en Harro Homan de toekomst van Amsterdam Zuid als hub voor ICs naar de regio én als startpunt van internationale treinen schetsen, Hoite Detmar & Alex Colthoff uitleggen hoe het doortrekken van de NZ-lijn de bereikbaarheid vergroot en Hans Bakker & Geert ten Dam de meerwaarde voor de (kennis)economie schetsen.
Klik hier voor de post op LinkedIn.

Update 8 februari 2021: Nieuwe ontwikkelingen in de Prinses Irenestraat en PI59
Vernieuwing van het Strawinskyhuis, een make-over van het gebouw op nummer 59 en verlenging van de waterbergende groenstrook. In een notendop zijn dit de ontwikkelingen die tussen juni 2021 en eind 2024 plaatsvinden in de Prinses Irenestraat.
Klik hier voor de vermelding op de website van Zuidas.
Klik hier voor de PDF versie.

Update 10 november 2020: Bijeenkomst Woonzorgvoorziening Kavel K
Klik hier voor het nieuwsbericht.

Update 24 augustus 2020: tenders kavel2 Beethoven en woonwijk Ravel
Zuidas komt met een vooraankondiging voor de Tender en met een factsheet. Bij Kavel 2 lijkt het geleidelijk oplopen van 18 naar 30 meter niet meer door te gaan, het is nu een hap die uit het gebouw is gehaald. Fietsparkeren wel inpandig. Onduidelijk wat met “plintvoorzieningen” bedoeld wordt. Wel enige afstand van het water.
-Documenten over Kavel2 op Tenderned.nl. Hier is het pdf document.
-Bericht op Zuidas.nl over beide projecten.

Update januari 2020
We ontvingen ter kennisname de ‘maandkaarten bouwen’ toe van Zuidas. Klik hier voor de maandkaarten. Deze geven informatie over de werkzaamheden in de openbare ruimte en bouwontwikkelingen voor de komende maanden. Zoals altijd gelden hierbij de volgende opmerkingen:
-Hoewel je elke maand apart kunt bekijken, is het kaartmateriaal enigszins statisch en dus niet altijd volledig of uitputtend.
-Werkzaamheden van korter dan een maand staan er niet altijd op.
-De werkzaamheden die worden uitgevoerd door derden, waarbij Zuidas en Zuidasdok geen rol hebben, staan er niet op.
-Een planning is altijd onder voorbehoud.
Desalniettemin geeft het een beeld van de komende periode en vind je informatie over waar en wanneer in Zuidas wordt gebouwd en aan de weg wordt gewerkt. Voor laatste updates en gedetailleerdere informatie zie www.zuidas.nl.

Update oktober 2019
De gemeente Amsterdam werkt vanuit opgaven, kansen en signalen in de gebieden, wijken en buurten in een stadsdeel. Vorig jaar zijn de prioriteiten voor Buitenveldert, Zuidas in de periode 2019-2022 vastgelegd in de zogeheten Gebiedsagenda. Momenteel worden deze prioriteiten vertaald naar een jaarlijks gebiedsplan met daarin een aantal focusopgaven. We brengen u nu weer graag op de hoogte over de voortgang van dit proces. 
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid heeft op dinsdag 29 oktober jl. het concept gebiedsplan 2020 aangeboden aan de stadsdeelcommissie voor advies. De adviesperiode loopt tot 28 november a.s. De stadsdeelcommissie brengt haar advies uit aan het dagelijks bestuur van Zuid. Het dagelijks bestuur zal vervolgens daar waar mogelijk de suggestie van de stadsdeelcommissie overnemen en het gebiedsplan medio december 2019 vaststellen. 
Wilt u de uitgebreide tekst van het gebiedsplan lezen? Of bent u geïnteresseerd in de gebiedsagenda 2019-2022 en/of gebiedsplannen voor de andere twee gebieden in Zuid? Kijk dan op webpagina van de stadsdeelcommissie bij de vergaderstukken van 6 november 2019. 
Meer informatie treft u in de bijgevoegde brief. Heeft u nog andere vragen over het gebiedsplan 2020? Neem dan contact op met de gebiedsmakelaar in uw gebied. De contactgegevens vindt u op de buurtpagina.

Maandkaarten Zuidas en Zuidasdok Q1 en Q2 2019
Van Zuidas ontvingen we een document met een overzicht van alle geplande werkzaamheden en wegafsluitingen. Klik hier.
Deze kaarten geven informatie over de werkzaamheden in de openbare ruimte en bouwontwikkelingen voor de komende maanden. Paar dingen hierover:
-Hoewel je elke maand apart kunt bekijken, is het kaartmateriaal enigszins statisch en dus niet altijd volledig of uitputtend.
-Werkzaamheden van korter dan een maand staan er niet altijd op.
-De werkzaamheden die worden uitgevoerd door derden, waarbij Zuidas geen rol heeft, staan er niet op.
-Een planning is altijd onder voorbehoud.
Desalniettemin geeft het een beeld van de komende periode en vind je informatie over waar en wanneer in Zuidas wordt gebouwd en aan de weg wordt gewerkt. Voor laatste updates en gedetailleerdere informatie wordt verwezen naar www.zuidas.nl

Gebiedsplan 2019 Buitenveldert-Zuidas
In dit gebiedsplan leest u wat de belangrijkste thema’s zijn in Buitenveldert/Zuidas en wat de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 2019 per thema gaat doen. Er is ook een gebiedsagenda voor de jaren 2019-2022.
Klik hier voor een link naar de site van de gemeente.

Gebiedsplan 2018 Buitenveldert-Zuidas
In dit gebiedsplan leest u wat de belangrijkste thema’s zijn in Buitenveldert/Zuidas en wat de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 2018 per thema gaat doen.

Kaarten met de bouwwerkzaamheden voor de Zuidzone Zuidas
Op 15 maart 2018 verkregen wij de ‘maandkaarten bouwen’ van de Zuidas zuidzone (ten zuiden van de A10). Deze geven informatie over de bouwwerkzaamheden voor de komende maanden. NB: het kaartmateriaal is niet altijd volledig of uitputtend. Werkzaamheden van korter dan een maand staan er niet altijd op. Ook werkzaamheden die worden uitgevoerd door derden, waarbij Zuidas geen rol heeft, staan er niet op.

Definitief ontwerp Strawinsky Noordoost
Op 9 februari 2018 ontvangen: het definitieve ontwerp (14 MB) voor de openbare ruimte in het noordoostelijk deel van het plangebied Strawinsky. Het gaat om de ruimte rondom het nieuwe gebouw van de Goede Doelen Loterij (Nationale Postcode Loterij) op de hoek van de Prinses Irenestraat en de Beethovenstraat. Het gebied wordt volgens de Amsterdam Rainproof gedachte ingericht in verband met de steeds vaker voorkomende hoosbuien.

Verkeersbesluit autodate borden Prinses Irenestraat
Op 17 januari 2018 heeft de gemeente vier autodate borden geplaatst in de Prinses Irenestraat. De autodate parkeerplaatsen in de Eduard van Beinumstraat bij het station zijn namelijk opgeheven. Op 29 januari 2018 is een verkeersbesluit in de Staatscourant bekendgemaakt voor de plaatsing van verkeersborden conform model E9 voor drie parkeerplaatsen. Onduidelijk is met welk verkeersbesluit de vierde parkeerplaats is vergund.

Plan voor een groene Zuidas
Op 7 februari 2018 wordt een plan voor een groene Zuidas behandeld in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, zie agendapunt 13. De commissie behandelt dan ook het opheffen van het Groeifonds Groen en de opzet en uitwerking van het Herplantfonds Zuidas. De documenten zijn hieronder te downloaden.
Commissieflap
Raadsvoordracht
Plan voor een groene Zuidas (60 MB)
TAC-advies