Recent

Maandkaarten Zuidas en Zuidasdok Q1 en Q2 2019
Van Zuidas ontvingen we een document met een overzicht van alle geplande werkzaamheden en wegafsluitingen. Klik hier.
Deze kaarten geven informatie over de werkzaamheden in de openbare ruimte en bouwontwikkelingen voor de komende maanden. Paar dingen hierover:
-Hoewel je elke maand apart kunt bekijken, is het kaartmateriaal enigszins statisch en dus niet altijd volledig of uitputtend.
-Werkzaamheden van korter dan een maand staan er niet altijd op.
-De werkzaamheden die worden uitgevoerd door derden, waarbij Zuidas geen rol heeft, staan er niet op.
-Een planning is altijd onder voorbehoud.
Desalniettemin geeft het een beeld van de komende periode en vind je informatie over waar en wanneer in Zuidas wordt gebouwd en aan de weg wordt gewerkt. Voor laatste updates en gedetailleerdere informatie wordt verwezen naar www.zuidas.nl

Gebiedsplan 2019 Buitenveldert-Zuidas
In dit gebiedsplan leest u wat de belangrijkste thema’s zijn in Buitenveldert/Zuidas en wat de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 2019 per thema gaat doen. Er is ook een gebiedsagenda voor de jaren 2019-2022.
Klik hier voor een link naar de site van de gemeente.

Gebiedsplan 2018 Buitenveldert-Zuidas
In dit gebiedsplan leest u wat de belangrijkste thema’s zijn in Buitenveldert/Zuidas en wat de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 2018 per thema gaat doen.

Kaarten met de bouwwerkzaamheden voor de Zuidzone Zuidas
Op 15 maart 2018 verkregen wij de ‘maandkaarten bouwen’ van de Zuidas zuidzone (ten zuiden van de A10). Deze geven informatie over de bouwwerkzaamheden voor de komende maanden. NB: het kaartmateriaal is niet altijd volledig of uitputtend. Werkzaamheden van korter dan een maand staan er niet altijd op. Ook werkzaamheden die worden uitgevoerd door derden, waarbij Zuidas geen rol heeft, staan er niet op.

Definitief ontwerp Strawinsky Noordoost
Op 9 februari 2018 ontvangen: het definitieve ontwerp (14 MB) voor de openbare ruimte in het noordoostelijk deel van het plangebied Strawinsky. Het gaat om de ruimte rondom het nieuwe gebouw van de Goede Doelen Loterij (Nationale Postcode Loterij) op de hoek van de Prinses Irenestraat en de Beethovenstraat. Het gebied wordt volgens de Amsterdam Rainproof gedachte ingericht in verband met de steeds vaker voorkomende hoosbuien.

Verkeersbesluit autodate borden Prinses Irenestraat
Op 17 januari 2018 heeft de gemeente vier autodate borden geplaatst in de Prinses Irenestraat. De autodate parkeerplaatsen in de Eduard van Beinumstraat bij het station zijn namelijk opgeheven. Op 29 januari 2018 is een verkeersbesluit in de Staatscourant bekendgemaakt voor de plaatsing van verkeersborden conform model E9 voor drie parkeerplaatsen. Onduidelijk is met welk verkeersbesluit de vierde parkeerplaats is vergund.

Plan voor een groene Zuidas
Op 7 februari 2018 wordt een plan voor een groene Zuidas behandeld in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, zie agendapunt 13. De commissie behandelt dan ook het opheffen van het Groeifonds Groen en de opzet en uitwerking van het Herplantfonds Zuidas. De documenten zijn hieronder te downloaden.
Commissieflap
Raadsvoordracht
Plan voor een groene Zuidas (60 MB)
TAC-advies