U bent hier:

RAI

Kingsland 2016
Besluit op bezwaar d.d. 26 april 2016
Advies bezwaarschriftencommissie 

Valhalla 2015
Zaterdag 19 december 2015 vond in de RAI het evenement Valhalla 2015 plaats. Op 20 november 2015 is hiervoor een ontheffing van de geluidsvoorschriften van de milieuvergunning verleend. Voor de Parkhal wordt weer een norm voor de bastonen van 118 dB(C) gehanteerd.

Valhalla 2014
Op 20 december 2014 was er weer een Valhalla dance event. Uit de op 11 december 2014 verleende ontheffing blijkt dat de RAI ditmaal genoegen neemt met een geluidsniveau voor bastonen van maximaal 115 dB(C) in de Parkhal in plaats van het eerdere niveau van 118.
Ontheffing geluidsvoorschriften

Evenement NeonSplash
In de nacht van 8 november 2014 werd in de RAI het dance event “NeonSplash” gehouden. De vereniging heeft op 16 oktober 2014 een zienswijze ingediend op de aanvraag voor de evenementenvergunning. Op 24 oktober 2014 heeft de omgevingsdienst een ontheffing van de geluidsvoorschriften van de milieuvergunning van de RAI verleend.
Bekendmaking aanvraag evenementenvergunning
Ontheffing geluidsvoorschriften

Dance event “Kings of Ace vs Sexed Up”
In de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 oktober 2014 wordt in de RAI het dance event “Kings of Ace vs Sexed Up” gehouden. Het evenement begint om 22:00 uur en duurt tot uiterlijk zaterdagochtend 06:00 uur. Ervaart u tijdens het evenement overlast, neemt u dan contact op met de Omgevingdienst, tel. 020 - 421 4567. Op 10 oktober 2014 heeft de Omgevingsdienst een ontheffing van de geluidsvoorschriften van de milieuvergunning van de RAI verleend.
Bewonersbrief
Ontheffing geluidsvoorschriften

Amsterdam Music Festival 2013 en Valhalla 2013
In de nacht van 19 op 20 oktober 2013 vond het Amsterdam Music Festival 2013 in de RAI plaats. De vereniging ontving de conceptbeschikking houdende ontheffing van de geluidsvoorschriften en heeft een zienswijze ingediend. De ontheffing is op 15 oktober 2013 verleend. Ook is een evenementenvergunning aangevraagd voor het evenement Valhalla Festival op 21 december 2013. Zie het bericht op de website van stadsdeel Zuid en onze zienswijze. De evenementenvergunning is op 9 december 2013 verleend. Voor dit evenement heeft B&W opnieuw een ontheffing van de geluidsvoorschriften verleend. Tegen de conceptontheffing is een zienswijze ingediend.

Valhalla 2012 in de RAI
In de avond en nacht van zaterdag 22 december 2012 is het dance-event Valhalla 2012 in de RAI gehouden. Klik hier voor de aanvraag om evenementenvergunning. Klik hier voor onze zienswijze. Klik hier voor de vergunning. Op verzoek van ID&T is de vergunning niet volledig op de website geplaatst. De gemeente kondigde aan ontheffing van de geluidsvoorschriften te verlenen. Zie de brief van 30 november 2012. Klik hier voor onze zienswijze daarop. Klik hier voor de bewonersbrief die is verspreid met het klachtennummer tel. 020 - 5513456 (Dienst Milieu en Bouwtoezicht) en een uitnodiging om een kijkje achter de schermen te nemen. Op 7 februari 2013 was de behandeling van onze zienswijze, die is aangemerkt als bezwaarschrift, tegen de ontheffing van de geluidsvoorschriften voor het dance-event Valhalla 2012. Het dance-event was weliswaar al op 22 december gehouden, maar een besluit kan voor toekomstige events van belang zijn. Ook een bezwaarschrift van Amsterdam RAI werd behandeld. De zitting duurde bijna drie uur. Klik hier voor de pleitaantekeningen van bestuurslid T. Eernstman. Het besluit op bezwaar van 18 maart 2013, waarbij de bezwaren zijn afgewezen, is hier te vinden. Door zowel Amsterdam RAI als de vereniging is beroep ingesteld. De zitting bij de rechtbank vond plaats op 19 juni 2014. Op 8 juli 2014 heeft de rechtbank uitspraak gedaan. Het beroep van de vereniging werd ongegrond verklaard. Een beslissing op het beroep van de RAI werd aangehouden in afwachting van het advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB). De rechtbank wilde weten of het een meerwaarde heeft om een maximaal verschil tussen de dB(A)-waarde en de dB(C)-waarde voor te schrijven voor housemuziek. Het rapport van de StAB verscheen op 18 november 2014. Zie ook de reactie van de StAB van 16 januari 2015 op opmerkingen van partijen. In het advies van de StAB is geconcludeerd dat het voorgeschreven maximale verschil van 18 dB geen effect zal hebben op de mogelijk in de omgeving te ondervinden hinder van de bastonen. De rechtbank heeft het advies van de StAB gevolgd en het desbetreffende voorschrift vernietigd, zie de uitspraak van 12 juni 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:3735. Lees ook De Telegraaf van 18 juni 2014: Buren RAI gruwen van househerrie.

Thunderdome 2012 in de RAI
In de avond en nacht van zaterdag 15 december 2012 is het evenement Thunderdome 2012 in de RAI gehouden. Hiervoor is op 6 december 2012 een evenementenvergunning verleend. Op verzoek van ID&T is de vergunning niet volledig op de website geplaatst.

Dirty Dutch 2011
Van zaterdag 17 tot zondag 18 december - 22.00 tot 07.00 uur was er weer een Dirty Dutch dance feest in de RAI. Klachten via tel. 020-5512456 of na het evenement via dmb@amsterdam.nl. Zie ook de klachtennummers bij de links
Klik hier voor de evenementenvergunning en de ontheffing geluidsvoorschriften

Dirty Dutch 2010
Op 8 december 2010 heeft de stadsdeelvoorzitter namens de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor het houden van het evenement Dirty Dutch van 18 december 2010 aanvang 22.00 uur tot en met 19 december 2010, sluitingstijd 07.00 uur. B en W hebben ontheffing van de geluidsvoorschriften verleend.
Aanvraag evenementenvergunning
Zienswijze
Evenementenvergunning 8 december 2010
Ontheffing van de Wet milieubeheer vergunnning 11 november 2010
Bewonersbrief

In Qontrol 2010
Er is een evenementenvergunning verleend voor een dance event in de RAI, te houden van zaterdag 17 april tot zondag 18 april 2010, 07.00 uur. De aanvraag was in het Amsterdams Stadsblad van 10 maart gepubliceerd. EVE/0293/10. Ingekomen 8 februari 2010. Ter inzage vanaf 11 maart 2010 tot 25 maart 2010. De vergunning is verleend zonder op onze zienswijze in te gaan omdat deze te laat zou zijn ingediend. Nota bene: op het advies van de politie dat op dezelfde dag was ingediend, is wel uitgebreid ingegaan. Een betreurenswaardige laatste? daad van stadsdeelvoorzitter Adema, die de bewoners voor de zoveelste keer in de kou laat staan.
Klachtennummer Dienst Milieu en Bouwtoezicht: 020-5513456 (24 uur per dag bereikbaar).
Aanvraag
Zienswijze
Evenementenvergunning

In Qontrol 2009
Zienswijze
Evenementenvergunning (pdf)
Ontheffing van de Wet milieubeheer vergunning In Qontrol 2009 25 en 26 april 2009 (pdf)

Dirty Dutch 2008
Ontheffing dance event Dirty Dutch op 20 december 2008 (Word) 
Zienswijze
Besluit op bezwaar d.d. 14 oktober 2009 (betreft door mw. Meurs ingediend bezwaar) (pdf)

In Qontrol 2008
Ontheffing van de Wet milieubeheer vergunning In Qontrol 2008 19 en 20 april 2008

Thunderdome 2007
Zienswijze Dance-event Thunderdome 15 en 16 december 2007