Handige links en algemene informatie

Bouwhinder Zuidas
Zuidas heeft een coördinerende taak voor alle bouwwerkzaamheden in de Zuidas. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (soort bouw- en woningtoezicht) verleent vergunningen en handhaaft. Bij werken buiten wettelijke uren (19.00 tot 7.00 uur en op zondag) en bij afwijkingen van de informatiebulletins:
- contact opnemen met Jeroen van der Linden, tel. 06-12345105
- mailen naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl
- klacht indienen bij Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied: www.odnzkg.nl. Klik hier voor hun klachtenformulier.
Handig overzicht met telefoonnummers voor melden hinder bouwprojecten en openbare ruimte.

Belangrijke telefoonnummers in verband met geluidsoverlast
Horeca Overlast Telefoon (HOT), 24 uur per dag bereikbaar 020-4214567 (doet geluidsmetingen tijdens de overlast).
Politie tel. 0900-8844
De afdeling Handhaving en Veiligheid van stadsdeel Zuid controleert onder andere op de naleving van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en milieuwetgeving.
Klik hier voor de klachtennummers van Strand Zuid / Zuidpool
AICS: +31 (0)20 577 12 40, E-mail: info@aics.espritscholen.nl

buurt@aics.espritscholen.nl of de heer R. Schoenmaker, rsr@zuidas.nl, tel. 06-11377783.

Belangrijke links en telefoonnummers overig
Klachten over afval in de openbare ruimte, kapot straatmeubilair en storingen straatverlichting kunt u melden via het formulier Melding Openbare Ruimte. Deze melding kunnen ook via een app op je mobiel. Klik hier voor de verwijzingen naar de betreffende Appstores. Storing van straatverlichting kan ook via tel. 020-5972626 (hou het mastnummer bij de hand).
Vragen over bomen: Rick van Putten, afd. Parken, Groen en Sport tel. 14020

Politie en wijkagent
Politie tel. 0900-8844  
Onze wijkagent per oktober 2019 is René de Schipper. Lees hier het nieuwsartikel waarin hij zichzelf voorstelt.

Als u een vraag heeft aan stadsdeel Zuid, is er één nummer: 14020, lokaal tarief.
Deze service heet Antwoord en is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur. Heeft uw vraag een nadere toelichting nodig, dan verbindt het contactcenter van Antwoord u door met de juiste afdeling van het stadsdeel.