U bent hier:

Dossier Water

Update 31 juli 2021
Wateroverlast op Parnassusweg. Zuidzijde van Zuidas heeft meer ruimte en brede Boelengracht. Dat besef is bij gemeente niet genoeg aanwezig. Handhaving wordt onmogelijk ook van fietsveiligheid en groen.

Update 20 juni 2021: regenoverlast (zie foto rechts)
Nu is er zoveel water dat auto's of langzaam moeten rijden of extra hard als  attractie. Groot stedelijke Strawinskyvilla en Parnasproject op grens Irenebuurt gaan gewoon door met dichtbouwen. (links en rechts op achtergrond). Roosters nieuwe Rechtbank kunnen water al niet aan en worden aangepast. Gemeente kan niets want beschouwt dit als stedelijk en heeft geen geld. Overleg oppervlaktewater met Waternet en Dienst Zuidas zit muurvast. Door deze toenemende verstening aan Noordzijde Zuidas zijn er meer koude grond parken nodig dan geplande Weteringpark in KopZuid, Beethoven park in Beethoven2, Dakdoklaabpark op A10 van het Zuidasdok en kavel E en P van Parnasproject en moet parkeerplaats Srawinskyvilla open grond blijven.

Update 21 augustus 2019
Verleende Watervergunning voor het Aanpassen waterhuishouding voor Zuidasdok, ter hoogte van Jaagpad 44, 1059 BP Amsterdam - AGV - WN2018-009109
Klik hier voor de PDF.
Klik hier voor de uitgebreide presentatie die wij kregen van Zuidplus met betrekking het watersysteem Zuidasdok.

Update 20 maart 2018: Klik hier voor de technische tekeningen van 'Drainerende voorziening Prinses Irenestraat'

Updates 2017
Brief van 30 oktober 2017 aan de leden van het wateroverleg Prinses Irenebuurt met nadere toelichting. Zie hier de reactie van 9 februari 2018
Grondwaterrapportage Prinses Irenebuurt 20 maart 2017 (7 Mb)
Wateroverlast Prinses Marijkestraat en omgeving (nieuwsarchief)

Update 7 december 2015 Informatiebijeenkomst water voor bewoners Irenebuurt
Op 7 december 2015 was er een presentatie over de (grond)waterproblematiek in de Irenebuurt.
Presentatie
Verslag
Brief met vragen van het bestuur d.d. 1 februari 2016
Antwoordbrief van directeur Zuidas d.d. 3 mei 2016
Antwoordbrief van themamanager water d.d. 24 mei 2016

Memo van de werkgroep water aan Zuidas met verzoek contractuele afspraken te maken.