Dossier Water

Update 21 augustus 2019
Verleende Watervergunning voor het Aanpassen waterhuishouding, ter hoogte van Jaagpad 44, 1059 BP Amsterdam - AGV - WN2018-009109
Klik hier voor de PDF.

Updates 2017-2018
Brief van 30 oktober 2017 aan de leden van het wateroverleg Prinses Irenebuurt met nadere toelichting. 
Reactie van 9 februari 2018
Grondwaterrapportage Prinses Irenebuurt 20 maart 2017 (7 Mb)

Wateroverlast Prinses Marijkestraat en omgeving (nieuwsarchief)

Update 7 december 2015 Informatiebijeenkomst water voor bewoners Irenebuurt
Op 7 december 2015 was er een presentatie over de (grond)waterproblematiek in de Irenebuurt.
Presentatie
Verslag
Brief met vragen van het bestuur d.d. 1 februari 2016
Antwoordbrief van directeur Zuidas d.d. 3 mei 2016
Antwoordbrief van themamanager water d.d. 24 mei 2016

Memo van de werkgroep water aan Zuidas met verzoek contractuele afspraken te maken.