U bent hier:

Vijfhoek: Prinses Amaliaplein

Update maart 2022: Enkele foto's van het Amaliaplein

Update 18-11-2019
De Vijfhoek heeft nu ook een nieuwe naam gekregen: het Prinses Amaliaplein.
Lees hier het nieuwsartikel.

Update 30-07-2019
Vijfhoek was 1 van de finalisten van de verkiezing beste openbare ruimte 2019. Lees hier het nieuwsitem.

Update 30-01-2018
Het definitieve ontwerp van de Vijfhoek is bekend.
Klik hier voor het gehele document (75MB)

Fietsparkeergarage onder Vijfhoek (2016)

De gemeente bereidt de bouw van een ondergrondse fietsparkeergarage onder de Vijfhoek voor. Ook is een informatiekrant verschenen. Op 4 december 2015 heeft de gemeente een vergunningaanvraag ingediend om voor de bouw van een ondergrondse fietsparkeergarage op de Vijfhoek te mogen afwijken van het bestemmingsplan Prinses Irenestraat e.o. (1981). Klik hier voor de bekendmaking. Klik hier voor de historie. Op 20 januari 2016 is voor een periode van zes weken de ontwerpbeschikking toestemming strijdig planologisch gebruik ter inzage gelegd. Klik hier voor de bekendmaking. Tot 5 maart 2016 kon eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via dit webformulier. Klik hier voor de zienswijze van de vereniging. Op 13 april 2016 is de kapvergunning verleend. Zie de toelichting op de kapaanvraag, de kaptekening, de kaplijst en het boomonderzoek. Op 2 juni 2016 is de omgevingsvergunning strijdig planologisch gebruik verleend. Zie ook de nota van beantwoording. De vereniging is niet tegen het project, maar de verleende omgevingsvergunning planologische afwijking biedt naar de mening van de vereniging onvoldoende garanties dat negatieve gevolgen voor de buurt worden voorkomen. Ook is onvoldoende geluisterd naar de bezwaren van de vereniging en de Fietsersbond over de inrichting van het maaiveld. De vereniging heeft op 20 juli 2016 beroep ingesteld. Op 22 november 2016 werd de uitspraak gedaan. Het beroep werd ongegrond verklaard. Zie voor het vervolg: Succes na inspreken over Uitvoeringsbesluit Strawinsky.

Downloads
vergunningaanvraag
situatietekening
ruimtelijke onderbouwing
flora- en faunascan
boomonderzoek
archeologisch onderzoek (10 Mb)
waterparagaaf
ontwerpbeschikking toestemming strijdig planologisch gebruik

Rechtbank verklaart beroep tegen vergunning fietsgarage Vijfhoek ongegrond 
Begin 2017 wil de gemeente starten met de bouw van een ondergrondse fietsparkeergarage onder de Vijfhoek. De vereniging is niet tegen het project, maar de verleende omgevingsvergunning planologische afwijking biedt naar de mening van de vereniging onvoldoende garanties dat negatieve gevolgen voor de buurt worden voorkomen. Ook is onvoldoende geluisterd naar de bezwaren van de vereniging en de Fietsersbond over de inrichting van het maaiveld. De vereniging heeft op 20 juli 2016 beroep ingesteld. Op 22 november 2016 werd de uitspraak gedaan. Het beroep werd ongegrond verklaard. Vrijdag 2 december 2016 waren er gratis planten, struiken en bomen af te halen bij de Vijfhoek. Op 6 december 2016 zijn de bomen gekapt.

2014-2015 Ontstaan fietsparkeergarage en invloed buurtgenoten
Als het aan de Zuidas had gelegen dan was de fietsparkeergarage er niet gekomen. De Zuidas (Klaas de Boer) wilde het fietsparkeren, van ruim 2.600 fietsen, op de Vijfhoek. Door inzet en druk van de Irenebuurt en de Fietsersbond is er i.s.m. Freshfields en Strawinskyhuis en op basis van de toenmalige prognoses (van o.a. ProRail) en in goede samenwerking met Elian Ineke, gedurende een jaar, een 7-tal sessies geweest, die de Zuidas directie tot inkeer hebben gebracht. Er is geld gevonden bij Zuidas, I&M, Regio en ProRail om een ondergrondse garage te realiseren. Dat is ook gedaan omdat de bouw van het Zuidasdok geen garantie was – volgens VBP en Fietsersbond – dat op tijd genoeg fietsparkeerplaatsen gerealiseerd zouden worden.
Zie verder het verslag van de bijeenkomst van de Zuidas (Klaas de Boer, Martijn Overmulder, Jeannette Driessen) en de VBP (De voorloper van de VIA; Jacqueline Shaya, Frans Nieuwenhuis) over het fietsparkeren op de (voormalige) Vijfhoek. Klik hier voor een presentatie, gemaakt door Frans Nieuwenhuis over het proces van de realisatie van de parkeergarage.