U bent hier:

Dossier Erfpacht

7 maart 2023: Ontwikkelingen 2
Download hier de mail van de Verontruste Erfpachters.

28 februari 2023: Ontwikkelingen 1
Download hier de mail van de Verontruste Erfpachters.

Update 5 september 2022: kom in actie tegen de coulanceregeling.
Lees hier de nieuwsbrief.

Update 6 juli 2022: Nieuwsbrief Verontruste Erfpachters: B&W produceert minimale 'spijtoptantenregeling.'
Lees hier de nieuwsbrief.

Update 24 juni 2022: Inspraak spijtoptantregeling overstap eeuwigdurende erfpacht.
Klik hier voor het nieuws op de site van gemeente.

Update 3 juni 2022. Nieuwsbrief Verontruste Erfpachters: nieuw college begint niet goed
Lees hier de nieuwsbrief.

Update 18 mei 2022. Nieuwsbrief Verontruste Erfpachters: Stilte voor de storm?
Lees hier de nieuwsbrief.

Update 15 maart 2022. Tweet van CDA - Diederik Boomsma.
De partij die vanaf het begin het meest opkomt voor de belangen van erfpachters, dankt alle stemmers. Het CDA blijft in de raad.

Update 14 maart 2022. Onderteken de klacht bij de ACM.
Jan Schrijvers van Verontruste Erfpachters heeft weer een waardevolle update. Lees het hier in het nieuwsartikel.

Update 12 maart 2022. Essay Diederik Boomsma 'Het Erfpachtschandaal'
Lees hier het betreffende nieuwsartikel waar je het ook als pdf kunt downloaden.

Update 4 maart 2022. Nieuwsbrief Verontruste Erfpachters: Gemeenteraadsverkiezingen.
Lees hier het nieuwsartikel over de standpunten van de partijen omtrent Erfpacht.

Update 21 februari 2022. Nieuwsbrief Verontruste Erfpachters: 'Belangrijke Vorderingen'
Lees in dit nieuwsartikel de nieuwsbrief en de belangrijke nieuwsbrief van Corten en de Geer Advocaten!

Update 31 januari 2022. Notitie van het Nederlands instituut voor Erfpacht (NivE).
Lees hier de notitie van Koen de Lange: Canon en Opslagpercentage.

Update 11 januari 2022. Nieuwsbrief Verontruste Erfpachters: 'College schiet terug met losse flodders'
Lees hier de nieuwsbrief

Update 29 november 2021: Nieuwsbrief Verontruste Erfpachters 'Onderzoek naar het rekenmodel achter de BSQ'
Lees hier de nieuwsbrief

Update 11 november 2021: Nieuwsbrief Verontruste Erfpachters na onverwacht Pardon
Lees hier de nieuwsbrief
Lees hier het betreffende nieuwsitem

Update 3 juni 2021: Rapport Berenschot
Lees hier het nieuwsartikel

Update 30 maart 2021: Nieuwsbrief Verontruste Erfpachters: Meld u aan voor WOZ-bezwaar
Lees hier de nieuwsbrief.
Klik hier voor het nieuwsartikel.

Update 15 februari 2021: Notariskeuze en andere zaken
Opnieuw een update van Jan Schrijver's 'Verontruste Erfpachters'. Lees hier de nieuwsbrief.

Update 20 januari 2021: Uitspraak rechtbank inzake claimprocedure
Lees hier de nieuwsbrief of klik hier voor het nieuwsartikel op onze website.

Update 30 december 2020: Coalitie stemt (zonder overtuiging) tegen voltallige oppositie.
Lees hier de laatste nieuwsbrief van 2020.

Update 9 december 2020: Misleidende voorlichting aan erfpachters over erfpachtkosten
Klik hier voor het nieuwsbericht en hier voor een directe link naar de website van AWEP.

Update 11 december 2020: drie nieuwsbrieven in 9 dagen!
-Lees hier de nieuwsbrief van 2 december 2020: Belangrijke mededelingen voor (potentiële) overstappers.
-Lees hier de nieuwsbrief van 8 december 2020: Presentatie update Zwartboek 3.0.
-Lees hier de nieuwsbrief van 11 december 2020: Actie om pardonregeling los te krijgen.

Update 5 oktober 2020: Verkiezingsprogramma's amenderen. Wie kan daarbij helpen?
Lees hier de email met oproep om verkiezingsprogramma's te beïnvloeden en het erfpacht thema erin te krijgen.

Update 24 september 2020
Lees hier de email van Jan Schrijver

Update 9 september 2020: nieuwsbericht 'Verontruste Erfpachters'
Lees hier de email van Jan Schrijver

Update 10 april 2020: nieuwsbericht 'Verontruste Erfpachters'
Lees hier de email van Jan Schrijver

Update 9 april 2020: 'Erfpachters zijn een speelbal van de gemeente' - Parool
Lees hier het artikel met Koen de Lange, waarin hij een raadsenquête wil.

Update 7 februari 2020
De nieuwsbrief van Jan Schrijvers met updates over diverse thema's. Zie hier het nieuwsitem.

Update 1 februari 2020
Laurens Lochtenberg sprak in tijdens de gemeenteraad en beklaagde zich over de WOBstructie. Dit nieuwsbericht geeft hierover boeiende achtergronden!

Update 28 oktober 2019
Onze buurtgenoot Chaja Heyning heeft een zeer volledige notitie geschreven met (vrijwel) alle vragen en antwoorden rondom het overstappen naar eeuwigdurende erfacht. Lees het hier (pdf)!

Update 15 oktober 2019
Het bestuur is benaderd door de Reus, kwantitatief econoom die handelt onder de naam Decisive Facts. We citeren: 'Ik doe mijn werk al 25 jaar bij banken, transportbedrijven en bij de overheid. Vorig jaar heb ik besloten om af en toe een maatschappelijk thema uit de diepen. Een paar maanden geleden zijn we begonnen met erfpacht. Dat komt omdat de meeste mensen in mijn buurt (IJburg) totaal niet op de hoogte waren van de gevolgen.
Samen met Yvette (econometrist) heb ik erfpacht in Amsterdam opgepakt en uitgewerkt. De focus ligt bij ons op het analyseren van de berekening: http://www.decisivefacts.nl/erfpacht-amsterdam-vermogensherverdeling/. Een simpele oproep om in ieder geval in actie te komen staat hier: https://www.linkedin.com/pulse/amsterdamse-erfpachter-kom-actie-peter-de-reus/.'

Update 18 augustus 2019
Jan Schrijver stuurde een nieuwsbrief rond. Zie hier het nieuwsartikel.

Update 25 februari 2019
Peter Hendriks heeft een vervolg geschreven op zijn artikel van 17 januari, zie hier het nieuwbericht op onze website. Of klik hier rechtstreeks naar zijn artikel, of hier als PDF.  Zie hieronder bij 'update 17 januari' voor zijn eerste artikel.

Update 30 januari 2019
Dinsdag 22 januari is het onderzoeksrapport “Redelijkheid en billijkheid bij erfpacht” aangeboden aan en besproken met wethouder grondzaken mevrouw van Doorninck en hoofd bureau erfpacht. Het rapport beschrijft de wijze waarop de gemeente de erfpacht grondquote eenzijdig verhoogt van 13% naar 44%, in strijd met de voorlichting die erfpachters kregen bij de koop van hun woning. Het laat zien dat de canon rente van 2,39% veel hoger is dan de rente op staatsleningen (nu: 0,35%) zoals die in de Algemene Bepalingen voor erfpacht staat.
Klik hier voor het nieuwsbericht op onze site.

Update 17 januari 2019
Amsterdam bijt zich vast in lucratieve erfpacht. Op 17 januari 2019 verscheen op Follow the Money een artikel over erfpacht. Klik hier voor het nieuwsbericht.
-klik hier voor de link naar de website (het artikel)
-klik hier voor de pdf (voor het geval de link niet meer bestaat)

Update 23 december 2018
Lees hier de nieuwbrief van Jan Schrijver.

Update 10 december 2018: Winst in WOZ bezwaar actie Amsterdam
SEBA heeft begin 2017 huiseigenaren in Amsterdam opgeroepen om bezwaar te maken tegen de WOZ waarde omdat de gemeente bij de waardering uitgaat van onjuiste marktgegevens. De rechtbank Amsterdam heeft in een proefprocedure op 7 december 2018 de huiseigenaar nu in het gelijk gesteld. Lees hier het nieuwsbericht.

Update 25 november 2018: 'UW AFWEGING overstappen of niet'
Jan Schrijver heeft weer een mail rondgestuurd met het laatste nieuws met betrekking tot het erfpachtdossier.

Update 18 oktober 2018
Jan Schrijver heeft een mail rondgestuurd die ook bij ons is beland. Lees hier zijn mail waarin hij ons bijpraat over de rondgang langs de partijen en wat je zelf kunt ondernemen in het kader van Erfpacht. Must read!

Update 13 juli 2018
Lees hier Jan Schrijver's email-nieuwsbrief van 13 juil 2018 met de meest recente informatie over erfpacht in Amsterdam. Belangrijkste boodschap van Jan: vraag het aanbod dat de gemeente gaat doen zo snel mogelijk aan! Na 31-12-2019 verlechtert het aanbod hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk.

Update 24 mei 2018
Jan Schrijver heeft een mail rondgestuurd met zijn visie op het coalitie-akkoord.

Update 13 mei 2018
Momenteel wordt er niet gewerkt aan het dossier Erfpacht, de coalitie is nog niet gevormd en de rechtszaak die vanuit SEBA werd geïnitieerd, wordt momenteel voorbereid. Wil je meedoen met de rechtszaak? Neem dan contact op met de advocaten van Corten de Geer.

Erfpachtbijeenkomst 6 februari 2018
Op 6 februari 2018 was er in de Thomaskerk een informatieavond over de claimprocedure die door erfpachters wordt gestart over het gewijzigde erfpachtbeleid van de gemeente Amsterdam. Bekijk ook deze powerpointpresentatie.
Sprekers:
Koen de Lange (SEBA) - Overstapregeling eeuwigdurende erfpacht 
Eduard de Geer (Corten De Geer Advocaten) - Erfpachtclaim Schade Grondwaardebeleid.

Erfpacht in de gemeenteraad
Op woensdag 28 juni 2017 is het recente besluit van het college van B en W over de nieuwe erfpachtregeling in de gemeenteraad besproken en aangenomen. Het gaat om het collegebesluit tot vaststelling van de Overstapregeling van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen 2017 en het daarbij te volgen beleid. Zie verder ook:
-Voorstel B en W
-Meer informatie over de raadsvergadering, zie punten 42 tot en met 45.
-Een streep door het referendum - digitale editie NRC Handelsblad 27 juni 2017

Erfpacht
Op 31 mei 2017 zullen buurtbewoners inspreken over de voorgestelde overstapregeling. Locatie: Commissie Ruimtelijke Ordening, Raadzaal in het Stadhuis (Stopera). De vergadering start om 13:30 uur.

Bijeenkomst VVD over erfpacht in Thomaskerk
Op dinsdag 23 mei 2017 organiseerde de VVD Amsterdam in de Thomaskerk een bijeenkomst over de aangepaste overstapregeling voor eeuwigdurende erfpacht. Tijdens de bijeenkomst kon men vragen stellen aan VVD-woordvoerder Tjakko Dijk en wethouder Eric van der Burg. 

Erfpacht: Rekentool en Nota van Beantwoording online na aanpassing Overstapregeling
Brief 12 april 2017 over vervroegde wijziging Irenebuurt

Erfpacht
Het onderwerp Erfpacht is besproken in de bestuurscommissie van Stadsdeel Zuid op woensdag 5 april. Zie de brief van het bestuur en de nieuwe website met duidelijke uitleg.

Voorbeeldbrief inspraak erfpacht
Speciaal voor onze buurt heeft de vereniging een voorbeeldbrief opgesteld die kan dienen als uw inspraakreactie op de voorgestelde erfpachtoverstapregeling. www.amsterdam.nl/erfpacht
Zie ook: Woeker Rapport Erfpacht - samenvatting van feiten en argumenten (39 MB)

Informatieve bijeenkomst wijziging erfpachtstelsel
Op 6 februari 2017 was er in de Thomaskerk een drukbezochte discussieavond - meer dan 200 bewoners - met deskundigen die zich inzetten voor een rechtvaardiger erfpachtsysteem. Na een korte presentatie van de panelleden kreeg de zaal de gelegenheid vragen te stellen onder voorzitterschap van Bowine Michel. Panelleden: Jan Schrijver (Verontruste Erfpachters Amsterdam), Koen de Lange (bestuurslid Stichting Erfpachters Belang Amsterdam), dr. Jan Wesseling (econometrist en voormalig directeur masteropleiding Economische Faculteit UvA).
AT5: Erfpachters bijeen in Frans Otten Stadion: 'Gedwongen ons huis te verkopen'
Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 8 februari 2017, zie punten 12, 13 en 14