U bent hier:

Nieuws / Archief

13/03/2013

Het fietspad in het Beatrixpark dat leidt naar het tunneltje in de Beethovenstraat zal na de bouw van de kantoren van Stibbe en AkzoNobel niet meer terugkeren,

maar er moet wel een mogelijkheid komen om weer door het gebied te fietsen, zo heeft de gemeenteraad op 13 maart 2013 besloten. Een motie van de Partij voor de Dieren om in het maaiveldontwerp de mogelijkheid van een fietsroute op te nemen en zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het fietstunneltje werd met algemene stemmen aanvaard. Wethouder Van Poelgeest was akkoord met de motie, maar wees er wel op dat dit pas over vijf jaar aan de orde is. Eerst moeten de kantoren worden gebouwd. Dan kan niet door het gebied worden gefietst. Het fietstunneltje blijft wel open gedurende de bouw. Op 10 april 2013 zijn het besluit en de kennisgeving daarvan gepubliceerd op Amsterdam.nl. Klik hier voor het vervolg.